Ubezpieczenie społeczne Tadeusz Szumlicz

10,00 zł

Produkt niedostępny
Waga:1.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Witam !

Sprzedam książkę

Ubezpieczenia społeczne

teoria dla praktyki

Tadeusz Szumlicz

Jest to książka o ubezpieczeniu, zwracająca uwagę na szczególne - ale raczej niedoceniane - aspekty społeczne ubezpieczenia. Po pierwsze, związek wyrazowy ?ubezpieczenie społeczne eksponuje to, że ubezpieczenie jest wyjątkowym urządzeniem społecznym. Po drugie, określenie to wskazuje, iż ubezpieczenie jest szczególną metodą zarządzania ryzykami społecznymi. Po trzecie takie sformułowanie oznacza zastosowanie ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. To potrójne rozumienie ?ubezpieczenia społecznego wynika z faktu, że niezwykle ważnym podmiotem i przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest (rodzinne) gospodarstwo domowe, i to zarówno, gdy ochrona przed skutkami pojawienia się ryzyka polega na ubezpieczeniach publicznych, jak też na ubezpieczeniach prywatnych. Przy takich założeniach Autor podejmuje próbę przedstawienia ?teorii dla praktyki , prezentując oryginalną ?szkołę ubezpieczenia społecznego. Adresatem książki są wszyscy zajmujący się problematyką ubezpieczeniowa, zarówno ze względu na dziedzinę zainteresowań naukowych, charakter pracy zawodowej czy kierunek podjętych studiów.

Spis treści

WPROWADZENIE
Część pierwsza. PODSTAWY TEORETYCZNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Rozdział I. MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- USTALENIE KATEGORII KONSTRUKCYJNYCH
l. O paradygmacie kształtowania rozwoju społecznego
2. O definicji polityki społecznej jako działalności praktycznej
3. Racjonalizowanie polityki społecznej - postulat definicyjny teorii dla praktyki
4. Modele, wzorce i wzory polityki społecznej
4.1. Pojęcia: model, wzorzec i wzór w odniesieniu do polityki społecznej
4.2. Podstawowe kategorie konstrukcyjne modeli polityki społecznej
4.2.1. Pojęcie luki społecznej jako kategorii konstrukcyjnej
4.2.2. Pojęcie konsumpcji społecznej jako kategorii konstrukcyjnej
4.2.3. Pojęcie ryzyka społecznego jako kategorii konstrukcyjnej
4.3. Nazewnictwo modeli polityki społecznej - o modelu antycypacji społecznej
Rozdział II. MODEL ANTYCYPACYJNY POLITYKI SPOŁECZNEJ
- UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
1. Opis modelu antycypacyjnego polityki społecznej
1.1. Charakterystyki "otoczenia" modelu antycypacyjnego polityki społecznej
1.2. Charakterystyki szczegółowe modelu antycypacyjnego polityki społecznej
Struktura społeczna jako kategoria realizacyjna polityki społecznej - "ideologizacja" polityki społecznej
3. Antycypacyjny charakter działań w polityce społecznej - "ideologizacj a" ubezpieczeniowa
Rozdział III. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SPOŁECZNYM
- ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
1. O ryzyku
2. Ryzyko jako zagrożenie stratą w zasobach
3.Klasyfikacje ryzyk - znaczenie kryterium podmiotowego
4.Ryzyko społeczne
4.1. Ryzyka makrospołeczne
4.2. Ryzyka gospodarstwa domowego
4.2.1. Definicja gospodarstwa domowego
4.2.2. Definicja ryzyka społecznego jako ryzyka gospodarstwa domowego
4.2.3. Rodzaje ryzyka społecznego - ,,katalog ryzyk społecznych"
5. Zarządzanie ryzykiem - interpretacja społeczna
5.1. "Klasyczne" metody zarządzania ryzykiem
5.2. Wprowadzenie do zabezpieczenia społecznego - jako społecznego zarządzania ryzykiem i zarządzania ryzykiem społecznym
Rozdział IV SCHEMAT IDEOWY METODY UBEZPIECZENIA
-INTERPRETACJA SPOŁECZNA
1. Schemat ideowy metody ubezpieczenia
1.1. Pytania dotyczące zarządzania ryzykiem metodą ubezpieczenia
1.2. Konstrukcja schematu ideowego metody ubezpieczenia
1.3. Opis schematu ideowego metody ubezpieczenia - ujęcie "horyzontalne"
1.4. Opis schematu ideowego metody ubezpieczenia - ujęcie "wertykalne"
1.5. Definicja ubezpieczenia - komentarz społeczny
2.Interpretacja społeczna schematu ideowego metody ubezpieczenia
2.1. Pytania dotyczące zarządzania ryzykiem społecznym
2.2. Opisy schematu ideowego metody ubezpieczenia - aspekty społeczne
2.2.1. Aspekty społeczne w schemacie ideowym metody ubezpieczenia - ujęcie "horyzontalne"
2.2.2. Aspekty społeczne w schemacie ideowym metody ubezpieczenia - ujęcie "wertykalne"
Rozdział V. IDENTYFIKACJA SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA METODY UBEZPIECZENIA
- ASPEKT PROBLEMOWY I ASPEKT CHARAKTERYZUJĄCY
l. Dominujące cechy społeczne metody ubezpieczenia - próba uporządkowania
2. Instytucjonalizacja działalności ubezpieczeniowej - aspekty społeczne
3. Klasyfikacja ubezpieczeń - wyeksponowanie kryterium podmiotowego
4. Ubezpieczenie w sferze społecznej - systematyzacja uzasadnień i uwarunkowań zastosowania metody
5. Wprowadzenie do teorii doubezpieczenia społecznego
5.1. Pojęcie doubezpieczenia społecznego
5.2. Pojęcie pola dla dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej
5.3. Wskaźniki (stopy) zastąpienia straty przez świadczenie: zakres i zróżnicowanie zakresu kompensaty
5.4. Miarkowanie kompensaty straty przez świadczenie: wskaźniki redystrybucji w ubezpieczeniu społecznym
5.5. O realności zmiany w kierunku doubezpieczenia społecznego
Część druga. REFLEKSJE TEORETYCZNE NAD PRAKTYKĄ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Rozdział VI. REFORMOWANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
- CZY W KIERUNKU ROZWIĄZAŃ UBEZPIECZENIOWYCH?
1. Proces reformowania - zmiany w tle reform politycznych i gospodarczych
2. Przygotowanie do radykalnej reformy
3. Zmiana systemowa-projekt i legislacja
4. Ocena "filozofii" zmiany.. 1
5. O sprawności zarządzania zmianą - stale "wirtualny" system
6. Konfrontacja z realiami Unii Europejskiej
Rozdział VII. O ZATRUDNIENIU I UBEZPIECZENIU NA WYPADEK BEZROBOCIA
1. Zatrudnienie
1.1. Schemat rozważań zatrudnieniowych
1.2. Strona popytowa - zmiany w strukturze zatrudnienia
1.3. Podażowa strona zatrudnienia - aspekty ilościowy i jakościowy
1.4. Zatrudnienie: "między popytem a podażą" i "między podażą a popytem"
2. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
2.1. Ryzyko bezrobocia
2.2. Formy zabezpieczenia na wypadek bezrobocia
2.3. Konstrukcja ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
Rozdział VIII. O ZDROWIU I UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM
1. Zdrowie i ryzyko choroby
1.1. Pojęcie zdrowia społecznego
1.2. Ryzyko choroby (aspekt uszczerbku na zdrowiu)
1.3. Źródła finansowania ochrony zdrowia
2. Ubezpieczenie chorobowe
2.1. Składkajako źródło finansowania ochrony zdrowia
2.2. Zabezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenia chorobowe
Rozdział IX. O "SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH"
1. Ryzyka społeczne a struktura Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
1.1. Ryzyko choroby (aspekt przejściowej niemożności wykonywania pracy)
1.2. Ryzyko macierzyństwa (aspekt przejściowej niemożności wykonywania pracy)
1.3. Ryzyko inwalidztwa (niezdolności do pracy)
1.4. Ryzyko śmierci żywiciela
1.5. Ryzyko wypadku przy pracy
1.6. Ryzyko starości
1.7. Ryzyko nagłego wydatku
2. Świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
2.1. Świadczenia chorobowe
2.2. Zasiłek macierzyński
2.3. Renta (inwalidzka) z tytułu niezdolności do pracy
2.4. Renta rodzinna
2.5. Świadczenia w związku z wypadkiem przy pracy (lub chorobą zawodową)
2.6. Emerytury
2.7. Zasiłek pogrzebowy
3. Ubezpieczeniowa ocena rozwiązań
Rozdział X. O UBEZPIECZENIOWEJ KONSTRUKCn ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
1. System zabezpieczenia emerytalnego
1.1. Ryzyko starości
1.2. Definicja systemu zabezpieczenia emerytalnego
1.3. System emerytalny - aspekt ubezpieczeniowy
1.4. Konstrukcja systemu emerytalnego - część bazowa systemu
1.4.1. Konstrukcja filara I systemu emerytalnego
1.4.2. Konstrukcja filara II systemu emerytalnego
1.5. Konstrukcja systemu emerytalnego - dodatkowe zabezpieczenie emerytalne
2. Cechy nowego systemu emerytalnego
2.1. Konsens polityczny
2.2. Prezentacja filarowa
2.3. Ujęcie funduszowe
2.4. Zdefiniowanie składki
2.5. Finansowanie kapitałowe
2.6. Ekwiwalentność ubezpieczeniowa
2.7. Obciążenie składką pracownika
2.8. Nowa rola państwa
2.9. Udział instytucji prywatnych
2.10. Inicjatywa pracodawcy
2.11. Uczestnictwo według wieku
2.12. Inicjatywa przyszłego emeryta
2.13. Zabieganie o uczestników
ZAKOŃCZENIE. "SZKOŁA" UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
książka używana
stan dobry
24/03/15
 

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

  darmowe panele allegro

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.