Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
Sprzedaję na Allegro
Zobacz moje aukcje na Allegro
Szybki kontakt

GG 12017072

sklep@taniaksiazka.net

tel. 517-108-387

Zadania z rachunku prawdopodobieństwa Smolik

16,00 zł

Produkt niedostępny
Waga:1.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Witam

Sprzedam książkę

Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla akademii rolniczych (podręcznik)

Sylwester Smolik

 

Wstęp
1. Elementy kombinatoryki
1.1. Połączenia, wariacje, kombinacje
1.2. Podstawowe pojęcia i wzory
2. Rachunek prawdopodobieństwa
2.1. Zastosowanie kombinatoryki do obliczania prawdopodobieństwa
2.2. Prawdopodobieństwo geometryczne
2.3. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność zdarzeń
2.4. Prawdopodobieństwo zupełne (całkowite). Wzór Bayesa
3. Schematy rachunku prawdopodobieństwa
3.1. Zagadnienie Bernoulliego
3.2. Zagadnienie Poissona
3.3. Zadania genetyczne
3.4. Zadania różne z rachunku prawdopodobieństwa
4. Zmienne losowe jednowymiarowe
4.1. Pewne rozkłady zmiennej losowej skokowej
4.2. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)
4.3. Rozkład hipergeometryczny
4.4. Rozkład Poissona
4.5. Pewne rozkłady zmiennej losowej ciągłej
4.6. Rozkład równomierny (jednostajny)
4.7. Rozkład normalny
4.8. Funkcje zmiennej losowej
4.9. Zadania różne - zmienna losowa jednowymiarowa
5. Zmienne losowe wielowymiarowe
5.1. Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe
5.2. Dwuwymiarowe zmienne losowe ciągłe
5.3. Rozkłady funkcji zmiennych losowych
5.4. Zadania różne - zmienne losowe wielowymiarowe
6. Twierdzenia graniczne
6.1. Twierdzenie lokalne i integralne Moivre'a - Laplace'a
6.1. Nierówność Czebyszewa
6.3. Zadania różne z twierdzeń granicznych
7. Elementy procesów stochastycznych
7.1. Łańcuchy Markowa
7.2. Systemy masowej obsługi
8. Jednowymiarowe rozkłady w populacji i w próbie
8.1. Estymacja punktowa. Szeregi rozdzielcze
8.2. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej
8.3. Przedział ufności dla różnicy wartości oczekiwanych
8.4. Przedział ufności dla wskaźnika struktury
8.5. Przedział ufności dla wariancji
8.6. Wyznaczanie niezbędnej liczby pomiarów do próby
8.7. Estymacja przedziałowa parametrów populacji - zadania różne
9. Metody weryfikacji hipotez statystycznych
9.1. Testy istotności dla wartości oczekiwanej
9.2. Testy istotności dla dwóch wartości oczekiwanych
9.3. Test dla wskaźnika struktury (procentu)
9.4. Testy dla dwóch wskaźników struktury (procentów)
9.5. Testy dla wariancji populacji generalnej
9.6. Test dla dwóch wariancji
9.7. Test zgodności chi - kwadrat (χ2) Przy znanych parametrach rozkładu
Test zgodności χ2 dla rozkładu normalnego
Test zgodności χ2 dla rozkładu Poissona
Test zgodności χ2 dla rozkładu dwumianowego
9.8. Test zgodności λ Kołmogorowa
9.9. Test niezależności χ2
9.10.Test χ2 jako test jednorodności populacji
9.11. Weryfikacja hipotez statystycznych - zadania różne
10. Populacje wielowymiarowe
10.1. Estymacja i test istotności dla współczynnika korelacji. Porównanie dwóch współczynników korelacji
10.2. Prosta regresji, sprawdzanie hipotez o jej parametrach. Porównanie dwóch współczynników regresji
10.3. Regresja wielokrotna liniowa
10.4. Regresja krzywoliniowa
Aproksymowanie pomiarów wielomianem
Aproksymowanie pomiarów funkcją potęgową
Aproksymowanie pomiarów funkcją wykładniczą
Krzywa (funkcja) logistyczna
Funkcja (krzywa) Gompertza
Funkcje Tornquista I, II, III
Funkcja produkcji typu Cobba - Douglasa
Różne regresje krzywoliniowe
10.5. Zadania różne z populacji wielowymiarowych
11. Elementy analizy wariancji
11.1. Doświadczenia jednoczynnikowe
11.2. Metoda losowanych bloków
11.3. Doświadczenia założona metodą kwadratu łacińskiego
11.4. Doświadczenia dwuczynnikowe bez replikacji
11.5. Doświadczenia dwuczynnikowe z replikacjami
11.6. Doświadczenia dwuczynnikowa w układzie bloków zrandomizowanych kompletnych
11.7. Doświadczenia z trzema czynnikami bez replikacji
11.8. Doświadczenia z trzema czynnikami z replikacjami
11.9. Doświadczenia g trzema czynnikami założone w układzie bloków zrandomizowanych kompletnych
Odpowiedzi do zadań
Tablice statystyczne

książka używana

stan dobry

Wydawnictwo SGGW

1997

13/02/1

 

 

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

  galerie przedmiotow na allegro

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Koszyk
...jest pusty

Bestsellery
Powiadomienia

Zadania z rachunku prawdopodobieństwa Smolik

Promocje
e-Płatności
Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

Sprzedaję na Allegro
Zobacz moje aukcje na Allegro